Eutomostethus ephippium – Dorzutek olszynówka

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa i odwłok czarne. Scutum i pleuryty (boki tułowia) czerwone; rzadko zdarzają się formy całkowicie czarne o nazwie cinereipes. Uda czarne. Kolana i nasada goleni jasne, niemal białe. Stopy ciemne.

Łódź – Lublinek 16.05.2017

Łódź – Lublinek 16.05.2017

Las wiączyński 19.05.2015

Las wiączyński 19.05.2015

Las wiączyński 30.04.2014

Las wiączyński 30.04.2014 Forma barwna dubius

  1. Liczebność. Pospolity; samce drastycznie rzadkie, w Polsce niemal nie spotykane
  2. Biotop. Łąki, lasy, pola, ogrody, polany, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują na trawach
  7. Podobne. Eriocampa ovata ma jasne stopy i czarne pleuryty
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adrian Peplak avidal

Ciemiętniki 10.06.2022 Fot. Adrian Peplak


avidal

Leave a Reply