Hoplocampa flava – Owocnica jasna

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa i wierzch tułowia pomarańczowe. Odwłok żółty; pokładełko krótsze od tylnej goleni – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydła żółto użyłkowane z dwubarwną pterostigmą, jaśniejszą w części apikalnej; w połowie przedniego skrzydła rozmyta, ciemna smuga poprzeczna. Nogi żółtopomarańczowe; tylne stopy dłuższe od goleni. Czułki żółtopomarańczowe, 9-członowe. Larwa biała lub bladożółta z brązową lub pomarańczową głową.

H.flava

Kraków 14.04.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Parki, ogrody, sady, polany, skraje lasów, zarośla, zakrzewione murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5.5 mm. Larwy dorastają do 8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – maj. Imagines żyją od 3 do 16 dni. Zimuje larwa w glebie; opuszcza ona owoc w ostatnim stadium larwalnym, po jego opadnięciu
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy żerują w owocach śliwy, wiśni, brzoskwini, moreli, czereśni, tarniny – najpierw żywią się miąższem, potem zjadają również pestkę
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju o pomarańczowym wierzchu tułowia – identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bywa trudna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt

avidal

Leave a Reply