Ichneumonidae album

A B-C D-E F-H I-L M-N O-PR-S T-Z

KLASYCZNA LISTA


Megarhyssa perlata – Zgłąb perłowy

Warszawa – Las Kabacki 08.06.2021 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski


Megarhyssa vagatoria – Zgłąb olbrzymi

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

Megarhyssa female

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀

M.vagatoria

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019 ♀


Melanichneumon albipictus – Gąsienicznik białoznaczny

Gostyń 09.08.2011 ♀ Fot. Alek Brzozowski


Mesoleptidea prosoleuca

Chociszewo 04.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 04.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 04.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 04.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera


Metopius spp. – Czolce

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011

Lubinicko 2021 Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 2021 ♂ Fot. Marek Nowacki

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011

Emilia 07.08.2013

Emilia 07.08.2013

Metopius

Las żeromiński 01.08.2015

Łódź – BRUS 04.09.2021 ♀ przymierzająca się do porażenia gąsienicy Ectropis crepuscularia

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011

Emilia 07.08.2013

Emilia 07.08.2013


Nematopodius formosus

N.formosus

Łódzki Ogród Botaniczny 23.07.2017 ♀


Neotypus coreensis

Warszawa – Siekierki 31.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 31.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 31.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 31.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak


Neoxorides collaris

Neoxorides

Łęgi Słubickie 2018 ♀ Fot. Marek Adamski

N. collaris

Łęgi Słubickie 2018 ♀ Fot. Marek Adamski


Neoxorides nitens

Las wiączyński 05.06.2016

Las wiączyński 05.06.2016 ♂

Las wiączyński 05.06.2016

Las wiączyński 05.06.2016 ♂

Las wiączyński 05.06.2016

Las wiączyński 05.06.2016 ♂

Las wiączyński 05.06.2016

Las wiączyński 05.06.2016 ♂

Las wiączyński 05.06.2016

Las wiączyński 05.06.2016 ♂


Netelia melanura

Milanówek 09.08.2021 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Milanówek 09.08.2021 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Milanówek 09.08.2021 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk


Netelia spp.

N cristata

Warszawa – Lipiec 2018 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

N.cristata.

Warszawa – Lipiec 2018 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

N.cristata

Warszawa – Lipiec 2018 ♀ Netelia cf.cristata Fot. Teresa Stolarczyk

Netelia

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019 ♀

Ceteń 11.06.2015

Ceteń 11.06.2015 ♂

Ceteń 11.06.2015

Ceteń 11.06.2015 ♂

Netelia

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019 ♀


Nippocryptus vittatorius

Nippocryptus

Łęgi Słubickie 10.05.2018 ♀ Fot. Marek Adamski

A B-C D-E F-H I-L M-N M-N O-PR-S T-Z

KLASYCZNA LISTA