Myrmeleon inconspicuus – Mrówkolew południowy

Myrmeleontidae – Mrówkolwowate
Ciało delikatne, smukłe. Głowa mała z jasnym rysunkiem na szczycie. Skrzydła przezroczyste; pterostigma biała. Przy tylnej krawędzi skrzydeł charakterystyczny wyrostek zwany narządem Eltringhama.

M.incospicuuc

Smołdziński Las 04.07.2012 Fot. Paweł Niemiec

  1. Status. Rzadki i lokalny. Znany z pasa wydm nadmorskich EN
  2. Siedlisko. Piaszczyste tereny otwarte; w naszym kraju głównie wydmy śródlądowe i nadmorskie
  3. Wymiary. Rs 44-52 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Zimuje larwa
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Pyłek i owady; imagines polują głównie nocą. Larwy drapieżne, czyhają na ofiary w lejkowatych pułapkach na sypkich glebach
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze dwa gatunki mrówkolwów z tego rodzaju – Myrmeleon formicarius i Myrmeleon bore. Różnią się one ciemniejszą głową; u pierwszego z nich brak narządu Eltringhama
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paweł Niemiec
Myr.inconspicuus

Smołdziński Las 10.07.2012 Niesamowite ujęcie larwy odrzucającej wyssaną mrówkę Fot. Paweł Niemiec

M.incospicuus nest

Smołdziński Las 10.07.2012 Norka Fot. Paweł Niemiec


avidal

2 thoughts on “Myrmeleon inconspicuus – Mrówkolew południowy

Leave a Reply