Myrmeleon inconspicuus – Mrówkolew południowy

Myrmeleontidae – Mrówkolwowate
Ciało delikatne, smukłe. Głowa mała z jasnym rysunkiem na szczycie. Skrzydła przezroczyste; pterostigma biała. Przy tylnej krawędzi skrzydeł charakterystyczny wyrostek zwany narządem Eltringhama.

M.incospicuuc

Smołdziński Las 04.07.2012 Fot. Paweł Niemiec

  1. Liczebność. Rzadki i lokalny. Czerwona Księga kat. EN
  2. Biotop. Piaszczyste tereny otwarte; w naszym kraju głównie wydmy śródlądowe i nadmorskie
  3. Wymiary. Rs 44-52 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Zimuje larwa
  5. Lokalizacja. Pomorskie. Znany z pasa wydm nadmorskich. W centralnej Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek i owady; imagines polują głównie nocą. Larwy drapieżne, czyhają na ofiary w lejkowatych pułapkach na sypkich glebach
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze dwa gatunki mrówkolwów z tego rodzaju – Myrmeleon formicarius i Myrmeleon bore. Różnią się one ciemniejszą głową; u pierwszego z nich brak narządu Eltringhama
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Paweł Niemiec
Myr.inconspicuus

Smołdziński Las 10.07.2012 Niesamowite ujęcie larwy odrzucającej wyssaną mrówkę Fot. Paweł Niemiec

M.incospicuus nest

Smołdziński Las 10.07.2012 Norka Fot. Paweł Niemiec


avidal

2 thoughts on “Myrmeleon inconspicuus – Mrówkolew południowy

Leave a Reply