Agriphila straminella – Wachlarzyk słomkowy

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednich skrzydła podłużne, o żółtawobiałym tle, brunatno przyprószone; szare, podłużne smugi słabo kontrastowe. Głaszczki długie, wyciągnięte do przodu, gęsto owłosione.

Agr.starminella

Łódzkie 05.08.2014 Fot. Jacek Nowak

A.starminella

Łódzkie 23.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Ag.straminella

Łódzkie 05.08.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Łąki, polany, skraje lasów, ogrody, przydroża, przytorza, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 16-23 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na trawach, szczególnie chętnie na kostrzewie owczej; zwykle znajdowane w dolnej części łodyg
  7. Podobne. U Chrysoteuchia culmella deseń na skrzydłach jest bardziej wyrazisty, a w tylnej części przedniego skrzydła pojawia się łukowato wygięta przepaska poprzeczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. A.straminella w bazie BioMap
  10. A.straminella na Lepiforum

Rodzaj Agriphila - Wachlarzyk


avidal

Leave a Reply