Anania perlucidalis – Przezierka ostrożenianka

Crambidae – Wachlarzykowate
Obie pary skrzydeł białawe z licznymi, szarobrunatnymi, zygzakowatymi przepaskami poprzecznymi, na polu środkowym przedniego skrzydła ciemna plamka.

A.perlucida

Łódź 16.07.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Najchętniej podmokłe łąki i skraje lasów oraz wilgotne polany
  3. Wymiary. Rs 21-27 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na ostach i ostrożeniach
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny – mimo to identyfikacja na fotografiach terenowych jak najbardziej możliwa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. A.perlucidalis w bazie BioMap
  10. A.perlucidalis na Lepiforum

Rodzaj Anania - Przezierka


avidal

Leave a Reply