Mecyna flavalis – Mecyna żółta

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie z wierzchu mniej lub bardziej intensywnie żółte. Dwie poprzeczne przepaski faliste mało kontrastowe, o kształcie charakterystycznym dla gatunku; między nimi na każdym skrzydle trzy ciemno obwiedzione plamki.

Mec.flavalis

Murawy Dobromierskie 11.06.2018

M.flavalis

Murawy Dobromierskie 11.06.2018

  1. Liczebność. Lokalnie nierzadki
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne, suche łąki i ugory, skraje lasów, polany, przydroża
  3. Wymiary. Rs 21-29 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – sierpień; aktywny również w ciągu dnia. Gąsienice od marca do pierwszej połowy maja
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie. W okolicach Łodzi rzadki
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na przytuliach, rzadziej na innych roślinach zielnych
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny różniące się deseniem na przednich skrzydłach; identyfikacja na fotografiach terenowych może być problematyczna
  8. Uwagi. Identyfikacja Aneta Itczak
  9. M.flavalis w bazie BioMap
  10. M.flavalis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply