Agonopterix ocellana

Elachistidae
Przednie skrzydła szerokie, szarobiałe, lub szarobrązowe, czarno, drobno plamkowane. Na środku skrzydła zwykle charakterystycznie ukształtowana plama, z ciemnobrunatnej przechodząca w czerwonobrunatną z białym oczkiem.

A.ocellana

Łódź 26.03.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

A ocellana

Łódź 26.03.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolity i zwykle liczny
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 19-25 mm
  4. Okres lotu. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni. Gąsienice w czerwcu i lipcu. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wierzbach, dębach i brzozach
  7. Podobne.Typowo ubarwione osobniki nietrudne do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. A.ocellana w bazie BioMap
  10. A.ocellana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply