Agonopterix ocellana

Elachistidae
Przednie skrzydła szerokie, szarobiałe lub szarobrązowe, czarno i drobno plamkowane. Na środku skrzydła zwykle charakterystycznie ukształtowana plama, z ciemnobrunatnej przechodząca w czerwonobrunatną z białym oczkiem.

Francja – Cassel 09.01.2016 Fot. Marie Lou Legrand

A.ocellana

Łódź 26.03.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

A ocellana

Łódź 26.03.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Pospolity i zwykle liczny
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, aleje, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 19-25 mm
  4. Okres lotu. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni. Gąsienice w czerwcu i lipcu. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Francja, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wierzbach, dębach i brzozach
  7. Podobne. Typowo ubarwione osobniki nietrudne do rozpoznania – nieco podobny jest Agonopterix alstromeriana
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Marie Lou Legrand
  9. A.ocellana w bazie BioMap
  10. A.ocellana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply