Spuleria flavicaput

Elachistidae
Niektóre źródła zaliczają ja do rodziny Agonoxenidae. Przednie skrzydła grafitowoszare z kępkami wzniesionych łusek w 1/3 i 2/3 długości skrzydła. „Czuprynka” na głowie i głaszczki żółte (stąd nazwa gatunkowa).

S flavicaput

Będzino 18.05.2019 Fot. Augustyna

S.flavicaput

Będzino 18.05.2019 Fot. Augustyna

Spuleria.

Będzino 18.05.2019 Fot. Augustyna

Spuleria

Będzino 18.05.2019 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Bardzo rzadko obserwowany, znany z nielicznych stanowisk. Samce wykazują tendencję do gromadzenia się podczas lotów godowych odbywanych nad roślina żywicielską
  2. Biotop. Polany, ogrody, zarośla (zwłaszcza kserotermiczne), skraje lasów, parki
  3. Wymiary. Rs 11-14 mm
  4. Okres lotu. Maj i czerwiec. Gąsienice od sierpnia do października, bardzo trudne do odnalezienia. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w gałązkach głogów
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione motyle
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Augustyna
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Filip Paluch jako gatunek najbardziej prawdopodobny
  10. S.flavicaput ne Lepiforum

avidal

Leave a Reply