Phaulernis dentella

Epermeniidae
Przednie skrzydła grafitowe z bardzo drobnymi plamkami z białosrebrzystych łusek oraz zwykle z większą, rozmytą jasną plamą przy przednim brzegu, blisko nasady skrzydeł. Kępka z czarnych, wzniesionych łusek dobrze widoczna. Strzępina długa.

Łódź – BRUS 02.06.2020

Łódź – BRUS 02.06.2020

  1. Status. Nierzadki
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, przydroża, baldachowiska, ogrody
  3. Wymiary. Rs 9-10 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na nasionach selerowatych – w tym podagryczników, biedrzeńców i świerząbków
  7. Podobne. Niektóre inne, podobnie ubarwione gatunki Microlepidoptera
  8. Uwagi. Identyfikacja Marek Hołowiński
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. P. dentella na Lepiforum

avidal