Arctia festiva – Niedźwiedziówka hebe

Erebidae
Poprzednio pod nazwą Arctia hebe.  Przednie skrzydła białe (rzadziej białożółte) z czarnymi, zwykle wąsko, czerwono obwiedzionymi przepaskami poprzecznymi; układ przepasek bardzo zmienny. Tylne skrzydła karminowoczerwone z czarnymi, owalnymi plamkami, które czasem łączą się w przepaski. Z tyłu głowy widoczny częściowo czerwony kołnierz. Odwłok czerwony z czarnym przynajmniej wierzchołkiem; zdarzają się formy o całkowicie czarnych odwłokach. Gąsienica brunatna, pokryta bardzo gęstymi i długimi włoskami, włoski na grzbiecie szarawe, włoski na bokach ciała częściowo rudawe.

A.festiva

Gruzja 2014 Fot. Adam Woźniak

 1. Liczebność. Bardzo rzadka, tylko wyjątkowo obserwowana CR CR
 2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne, wrzosowiska, suche polany, łąki i ugory, miedze
 3. Wymiary. Rs 45-60 mm. Gąsienice dorastają do 20 mm
 4. Okres lotu. Kwiecień/maj – lipiec. Zimuje nie w pełni wyrośnięta gąsienica
 5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce na rozproszonych, odosobnionych stanowiskach
 6. Pokarm. Imagines posiadają krótką ssawkę, ale raczej nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych
 7. Podobne. Łatwa do rozpoznania
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Antek Kwiczała
 10. A.festiva w bazie BioMap
 11. A.festiva na Lepiforum
 12. Więcej o gatunku

Rodzaj Arctia - Niedźwiedziówka


avidal

Leave a Reply