Catocala fulminea – Wstęgówka śliwica

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła szarobrunatne z kontrastowymi, czarnymi, zygzakowatymi przepaskami poprzecznymi. Tylne skrzydła żółte z dwoma poprzecznymi, ciemnymi przepaskami; tylna przepaska zwykle przerwana tuz przy wewnętrznej krawędzi tylnego skrzydła. Gąsienica ciemnobrązowa z ostrym, miękkim, prostym wyrostkiem grzbietowym na 8 segmencie.

C.fulminea

Kamieńczyk 24.07.2014 Fot. Teresa Stolarczyk

Catocala

Kamieńczyk 24.07.2014 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Lokalnie nierzadka
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, nasłonecznione zbocza, suche, zakrzewione murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 23-25 mm. Rs 45-72 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice od kwietnia do czerwca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. W najbliższych okolicach Łodzi rzadka
  6. Pokarm. Soki z przejrzałych owoców i soki wyciekające ze zranionych drzew. Gąsienice żerują na śliwach, tarninach, czeremchach; rzadziej na głogach i gruszach. Niektóre źródła do roślin żywicielskich zaliczają dęby. Gąsienice wykazują tendencje kanibalistyczne, zwłaszcza w hodowlarkach
  7. Podobne. Zarówno imago, jak i gąsienica nietrudne do identyfikacji; jedyny krajowy gatunek wstęgówki z tak dużym wyrostkiem na ciele gąsienicy
  8. Uwagi. Autorką obserwacji jest Teresa Stolarczyk
  9. C.fulminea w bazie BioMap
  10. C.fulminea na Lepiforum

Leave a Reply