Chrysoesthia sexguttella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydła szaroczarne z deseniem z mniej lub bardziej rozległych żółtopomarańczowych plam.

Ch.sexgutella

Młoszowa 06.03.008 Fot. Rafał Celadyn

ch-sexguttella

Łuków 14.05.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Rs 8-10 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Małopolska, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście komosy, łobody i szarłatu
  7. Podobne. Nieco podobne są niektóre gatunki z rodzaju Denisia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Rafał Celadyn Ricosz
  9. Ch.sexguttella w bazie BioMap
  10. Ch.sexguttella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply