Eulamprotes atrella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie czarne z ułożonymi w poprzeczny rząd 4-ema plamami z żółtawych łusek, które czasem mogą zanikać. Strzępina szeroka, szaroczarna. Głaszczki długie, uniesione do góry i zakrzywione do tyłu.

Eulamprotes

Łódź 25.05.2016 Fot. Jacek Nowak

E.atrella

Łódź 25.05.2016 Fot. Jacek Nowak

E atrella

Łódź 25.05.2016 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, przydroża, ugory
  3. Wymiary. Rs 11-13 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na dziurawcach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny, mimo to można go pomylić z niektórymi innymi gatunkami z rodziny, np. z rodzaju Monochroa
  8. Uwagi. Identyfikacja profesor Jarosław Buszko
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  10. E.atrella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply