Teleiopsis diffinis

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydła szarobrązowe lub ochrowobrązowe, niekiedy z fioletowym odcieniem i z mniej lub bardziej rozległymi białymi oraz czarnymi plamami – ogólnie ubarwienie skrzydeł bardzo zmienne, zawsze jednak z kępkami wzniesionych czarnych i białych łusek. Głaszczki silnie wywinięte do góry i nieco do tyłu.

Łuków 31.08.2022 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ugory, ogrody, parki
  3. Wymiary. Rs 13-18 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień/październik; co najmniej dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na szczawiach
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju i z rodziny – identyfikacja bywa trudna. Jedną z cech diagnostycznych jest stosunek długości członów głaszczków – wskazane oględziny pod powiększeniem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. T.diffinis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply