Cyclophora pendularia – Świerzbik wahadlik

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła szare z białym, marmurkowym oprószeniem i dwiema przepaskami poprzecznymi utworzonymi z ciemnych małych plamek rozstawionych liniowo obok siebie; widoczne również rozmyte przepaski faliste, często z rdzawym nalotem. Rzędy czarnych plamek także przy tylnych brzegach skrzydeł. Biała plamka w brunatnej, lub czarnej obwódce obecna w polu środkowym każdego ze skrzydeł.

c-pendularia

Łuków 26.07.2014 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany
  2. Biotop. Wilgotne lasy i zarośla, łozowiska
  3. Wymiary. Rs 21-29 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienica od czerwca do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wierzbie iwie – rzadziej na wiązach, dębach, olszach i brzozach
  7. Podobne. U Cyclophora albipunctata tło skrzydeł jest jaśniejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. C.pendularia na Lepiforum

Rodzaj Cyclophora - Świerzbik


avidal

Leave a Reply