Ennomos quercinaria – Latalec dębiniak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła ochrowożółte lub szarożółte, bez plamek. Na przednim skrzydle dwie przepaski poprzeczne. z których przednia łukowato wygina się do przodu przy przedniej krawędzi skrzydła, a tylna (zewnętrzna) zwykle z mniej lub bardziej szerokim cieniem rozmywającym się w kierunku zewnętrznej krawędzi skrzydła. Sporadycznie spotyka się osobniki o jednolicie ubarwionych, pozbawionych przepasek skrzydłach. Klinowaty ząbek w połowie długości zewnętrznej, powycinanej krawędzi tylnego skrzydła stosunkowo niewielki, wąski.

Ennomos

Las wiączyński 14.08.2017

Ennomos.

Las wiączyński 14.08.2017

E.quercinaria

Las wiączyński 14.08.2017

E quercinaria

Las wiączyński 14.08.2017


  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy, parki, aleje, ogrody
  3. Wymiary. Rs 31-50 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Gąsienice od maja do sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na lipach, dębach, bukach, wiązach, brzozach oraz być może innych jeszcze drzewach liściastych
  7. Podobne. U bardzo podobnego Ennomos erosaria ząbek przy zewnętrznej krawędzi tylnego skrzydła jest szerszy, a przepaski poprzeczne na przednim skrzydle (zwłaszcza przepaska tylna) nieocienione. Ennomos alniaria natomiast łatwo odróżnić po ciemnej, księżycowatej plamce na tylnym skrzydle
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. E.quercinaria w bazie BioMap
  10. E.quercinaria na Lepiforum

Rodzaj Ennomos - Latalec


avidal

Leave a Reply