Epirrhoe alternata – Paśnik zwyczajniak

Geometridae – Miernikowcowate
Znany również jako paśnik zmiennik. Na środku przednich skrzydeł pole środkowe brunatnoczarne, stosunkowo szerokie, z zębem przy tylnej krawędzi i czarną plamką środkową bez otoczki. Białe przepaski poprzeczne przy polu środkowym relatywnie wąskie, z widoczną wąską, szarą linią dzielącą.

E.alternata

Okuninka 17.07.2018

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, ugory, zarośla, przydroża i przytorza, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 22-29 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – październik; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje poczwarka w oprzędzie – płytko w ziemi, lub w ściółce
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na przytuliach, pojedynczo lub po kilka
  7. Podobne. Inne paśniki, zwłaszcza Epirrhoe rivata (pole środkowe węższe, a okalające je białe przepaski poprzeczne szersze)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. E.alternata w bazie BioMap
  10. E.alternata na Lepiforum
Ep.alternata

Okuninka 17.07.2018

Widzew 08.08.2014

Łódź – Widzew 08.08.2014

E alternata

Okuninka 17.07.2018

Widzew 12.06.2015

Łódź – Widzew 12.06.2015 Oznaczenie Marek Hołowiński


avidal

2 thoughts on “Epirrhoe alternata – Paśnik zwyczajniak

Leave a Reply