Epirrita autumnata – Paśnik jesieniak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł szare, jasnobrunatne aż do niemal czarnego. Przepaski poprzeczne ciemniejsze od tła, słabo bądź silnie kontrastowe. Plamka środkowa drobna i słabo zaznaczona lub brak jej zupełnie.

Lubinicko 2021 Fot. Marek Nowacki

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy i zarośla, mokradła
  3. Wymiary. Rs 32-42 mm
  4. Okres lotu. Wrzesień – początek listopada. Gąsienice w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych – w tym na klonach, wierzbach i brzozach; sporadycznie także na modrzewiach
  7. Podobne. Epirrita christyi i Epirrita dilutata – pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy aparatu kopulacyjnego samca
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek Nowacki
  9. E. autumnata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply