Idaea rufaria – Krocznik rudak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł jasne, brunatno-białe z mniej lub bardziej intensywnym i rozległym rdzawym przyprószeniem – zwłaszcza w polu nasadowym. Wzdłuż krawędzi kostalnej przedniego skrzydła widoczna rdzawa smuga. Przepaski poprzeczne rdzawe lub rdzawobrunatne, lekko faliste – na przednim skrzydle 3, na tylnym 2 takie przepaski.

Armenia 24.06.2011 Fot. Heiner Ziegler

Armenia 24.06.2011 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji – prawdopodobnie w Polsce nie występuje
  2. Biotop. Wrzosowiska, murawy kserotermiczne, zbocza o wapiennym podłożu, suche łąki, polany i ugory
  3. Wymiary. Rs 19-24 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec/lipiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Armenia. Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na gwiazdnicach, rzadziej na innych roślinach zielnych
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. I.rufaria na Lepiforum

Rodzaj Idaea - Krocznik


avidal

Leave a Reply