Thera britannica – Paśnik jodłowiec

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł od niemal czysto białego po ciemnoszare. Pole środkowe złożone ze stykających się ze sobą plamek o kształcie łusek o słabo podkreślonych krawędziach. Zygzakowata, jasna przepaska zewnętrzna zwykle słabo zaznaczona, niewyraźna.

Thera

Świętokrzyski Park Narodowy 31.05.2018

Thera.

Świętokrzyski Park Narodowy 31.05.2018

  1. Liczebność. Gatunek lokalny – w górach liczny
  2. Biotop. Naturalne lasy jodłowe i nasadzenia jodły
  3. Wymiary. Rs 18-34 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Puszcza Jodłowa w Górach Świętokrzyskich
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na jodłach
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju, zwłaszcza Thera variata, który może występować w tych samych biotopach i którego odróżnienie na podstawie fotografii terenowych bywa bardzo trudne, a nawet niemożliwe – łuskowate plamki w polu środkowym są zwykle mocniej podkreślone, a biała przepaska zewnętrzna jest wyraźniejsza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. T.britannica na Lepiforum

Rodzaj Thera - Paśnik


avidal

Leave a Reply