Caloptilia robustella

Gracillariidae – Kibitnikowate
Skrzydła przednie wąskie, złocistobrązowe z rozległymi, intensywnie żółtymi plamami przy przednich brzegach skrzydeł i ze znacznie mniejszymi w części nasadowej skrzydeł (które mogą czasem zanikać). Wierzch tułowia żółty, lub złocistobrązowy.

Cal robustella

Łódzkie 12.08.2016 Fot. Jacek Nowak

Cal.robustella

Łódzkie 23.07.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje
  3. Wymiary. Rs 9-13 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – listopad. Gąsienice od maja do października. Co najmniej dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na dębach i bukach
  7. Podobne. Przede wszystkim bliźniaczo podobny, a na dodatek związany z tymi samymi roślinami żywicielskimi Caloptilia alchimiella; rozróżnienie tych bliźniaczych gatunków na fotografiach terenowych obarczone dużą doza ryzyka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. C.robustella w bazie BioMap
  10. C.robustella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply