Phyllonorycter schreberella

Gracillariidae – Kibitnikowate
Tło przedniego skrzydła rudopomarańczowe, lub szaroczarne. Srebrzystobiałe przepaski poprzeczne niemal proste, z ostro odgraniczoną od tła brunatnoczarną przednia krawędzią. Na głowie czarna ”czuprynka” – przydatna cecha diagnostyczna gatunku.

Ph.schreberella

Kraków 07.05.2019 Fot. Maksymilian Syratt

P.schreberella

Kraków 21.04.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy, parki, aleje
  3. Wymiary. Rs 5-8 mm
  4. Okres lotu. Pierwsze pokolenie głównie w maju, drugie w sierpniu
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście wiązów
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju różniące się m.in. kształtem białych przepasek na przednich skrzydłach, bądź jasną „czuprynka na głowie”. Bodaj najbardziej podobny Phyllonorycter stettinensis związany jest z olszami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. P.schreberella w bazie BioMap
  10. P.schreberella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply