Eriogaster catax – Puchowica kataks

Lasiocampidae – Barczatkowate
Przednie skrzydła samicy brunatne, często z różowym odcieniem; tylna, jaśniejsza część skrzydła oddzielona ukośną, żółtą, cienką przepaską. Przednie skrzydła samca pomarańczowo-żółte i tylko w tylnej części jasnobrunatne (jak u samicy). U obu płci na przednim skrzydle duża, biała, owalna plamka w ciemnej obwódce. Gąsienica na grzbiecie i na bokach ciała pokryta długimi, gęstymi jasnymi włoskami. Poszczególne segmenty od strony grzbietowej rude, bądź szaro-niebieskie; boki segmentów niebieskawe z białymi lub biało-żółtymi plamkami.

Włochy – Rzym 28.10.2020 Fot. Paolo Mazzei

Włochy – Rzym 28.10.2007 Fot. Paolo Mazzei

Włochy – Rzym 28.10.2007 Fot. Paolo Mazzei

 1. Status. Zdecydowanie rzadka. Występuje na nielicznych, rozproszonych stanowiskach głównie na południu kraju VU VU
 2. Siedlisko. Zakrzewione murawy kserotermiczne, zarośla, skraje lasów i inne ciepłe tereny otwarte
 3. Wymiary. Długość ciała 15-22 mm. Rs 32-49 mm
 4. Okres lotu. Wrzesień i październik. Gąsienice od kwietnia do czerwca. Zimuje jajo
 5. Lokalizacja. Włochy, Polska – Dolny Śląsk, Podkarpacie
 6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują gromadnie na tarninach, głogach, śliwach, topolach, dębach i zapewne innych jeszcze drzewach i krzewach liściastych
 7. Podobne. Ubarwienie przednich skrzydeł Eriogaster lanestris jest bardziej stonowane, a plamka na przednim skrzydle ma odmienny kształt. U bardzo rzadkiej Eriogaster rimicola plamka ta jest wyraźnie mniejsza i słabiej zaznaczona
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Jarosław Bury Meadowlark
 9. Uwagi 2. Identyfikacja gąsienicy z Lubina Alek Mantis
 10. E.catax w bazie BioMap
 11. E.catax na Lepiforum
 12. Więcej o gatunku

Podkarpacie 2012 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2012 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2012 Fot. Jarosław Bury

E.catax

Lubin 11.05.2018 Fot. Meadowlark

E.catax

Lubin 11.05.2018 Fot. Meadowlark


avidal

Leave a Reply