Eriogaster catax – Puchowica kataks

Lasiocampidae – Barczatkowate
Przednie skrzydła samicy brunatne, często z różowym odcieniem; tylna, jaśniejsza część skrzydła oddzielona ukośną, żółtą, cienką przepaską. Przednie skrzydła samca pomarańczowożółte i tylko w tylnej części jasnobrunatne ( jak u samicy ). U obu płci na przednim skrzydle duża, biała, owalna plamka w ciemnej obwódce. Gąsienica na grzbiecie i na bokach ciała pokryta długimi, gęstymi jasnymi włoskami. Poszczególne segmenty od strony grzbietowej rude, bądź szaroniebieskie; boki segmentów niebieskawe z białymi, lub białożółtymi plamkami.

E.catax

Lubin 11.05.2018 Fot. Meadowlark

E.catax

Lubin 11.05.2018 Fot. Meadowlark

 1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka. Czerwona Księga kat. VU. Czerwona Lista kat. VU. Gatunek objęty ochroną gatunkową
 2. Biotop. Zakrzewione murawy kserotermiczne, zarośla, skraje lasów i inne ciepłe tereny otwarte
 3. Wymiary. Długość ciała 15-22 mm. Rs 32-49 mm
 4. Okres lotu. Wrzesień i październik. Gąsienice od kwietnia do czerwca. Zimuje jajo
 5. Lokalizacja. Dolny Śląsk. Występuje na nielicznych, rozproszonych stanowiskach głównie na południu kraju. Na Wyżynie Łódzkiej raczej nie obserwowana
 6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują gromadnie na tarninach, głogach, śliwach, topolach, dębach i zapewne innych jeszcze drzewach i krzewach liściastych
 7. Podobne. Ubarwienie Eriogaster lanestris jest bardziej stonowane, a plamka na przednim skrzydle ma odmienny kształt. U bardzo rzadkiej Eriogaster rimicola plamka ta jest wyraźnie mniejsza
 8. Uwagi. Autorką obserwacji jest Meadowlark
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Alek Mantis
 10. E.catax w bazie BioMap
 11. E.catax na Lepiforum
 12. Więcej o gatunku

 

Leave a Reply