Eriogaster catax – Puchowica kataks

Lasiocampidae – Barczatkowate
Przednie skrzydła samicy brunatne, często z różowym odcieniem; tylna, jaśniejsza część skrzydła oddzielona ukośną, żółtą, cienką przepaską. Przednie skrzydła samca pomarańczowożółte i tylko w tylnej części jasnobrunatne (jak u samicy). U obu płci na przednim skrzydle duża, biała, owalna plamka w ciemnej obwódce. Gąsienica na grzbiecie i na bokach ciała pokryta długimi, gęstymi jasnymi włoskami. Poszczególne segmenty od strony grzbietowej rude, bądź szaroniebieskie; boki segmentów niebieskawe z białymi, lub białożółtymi plamkami.

Włochy – Rzym 28.10.2020 Fot. Paolo Mazzei

Włochy – Rzym 28.10.2007 Fot. Paolo Mazzei

Włochy – Rzym 28.10.2007 Fot. Paolo Mazzei

 1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka VU VU
 2. Biotop. Zakrzewione murawy kserotermiczne, zarośla, skraje lasów i inne ciepłe tereny otwarte
 3. Wymiary. Długość ciała 15-22 mm. Rs 32-49 mm
 4. Okres lotu. Wrzesień i październik. Gąsienice od kwietnia do czerwca. Zimuje jajo
 5. Lokalizacja. Włochy, Polska – Dolny Śląsk, Podkarpacie. Występuje na nielicznych, rozproszonych stanowiskach głównie na południu kraju. Na Wyżynie Łódzkiej raczej nie obserwowana
 6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują gromadnie na tarninach, głogach, śliwach, topolach, dębach i zapewne innych jeszcze drzewach i krzewach liściastych
 7. Podobne. Ubarwienie przednich skrzydeł Eriogaster lanestris jest bardziej stonowane, a plamka na przednim skrzydle ma odmienny kształt. U bardzo rzadkiej Eriogaster rimicola plamka ta jest wyraźnie mniejsza i słabiej zaznaczona
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Jarosław Bury Meadowlark
 9. Uwagi 2. Identyfikacja gąsienicy z Lubina Alek Mantis
 10. E.catax w bazie BioMap
 11. E.catax na Lepiforum
 12. Więcej o gatunku

Podkarpacie 2012 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2012 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2012 Fot. Jarosław Bury

E.catax

Lubin 11.05.2018 Fot. Meadowlark

E.catax

Lubin 11.05.2018 Fot. Meadowlark


avidal

Leave a Reply