Glaucopsyche alexis – Modraszek aleksis

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł samicy brunatny, często z mniej lub bardziej rozległym błękitnym nalotem. Wierzch skrzydeł samca intensywnie niebieski z wąską, brunatna obwódka. Na szarawym spodzie obu par skrzydeł rząd czarnych plamek; plamki na przednim skrzydle wyraźnie większe od plamek na tylnym skrzydle. Plamki na przednim skrzydle ułożone łukowato, nierównolegle do zewnętrznego brzegu skrzydła; plamki znajdujące się bliżej zewnętrznej krawędzi przedniego skrzydła są zwykle większe od plamek bardziej od tej krawędzi oddalonych. Nasada spodu tylnego skrzydła z turkusowym nalotem.

Szwajcaria 25.05.2013 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Armenia 02.06.2010 ♀ Fot. Heiner Ziegler

Armenia 10.06.2010 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan

  1. Status. Gatunek w Polsce skrajnie rzadki i ginący znany jedynie z nielicznych stanowisk. Nieco częściej wykazywany na Podlasiu, poza tym izolowane stanowiska w Wielkopolsce, Sudetach i południowo-wschodniej Polsce VU Arek Gawroński
  2. Siedlisko. Ciepłe zarośla (chętnie śródpolne), murawy kserotermiczne, skraje lasów, polany, ugory, nasłonecznione stoki, kamieniołomy
  3. Wymiary. Rs 27-36 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Armenia, Szwajcaria, Polska – świętokrzyskie
  6. Pokarm. Nektar oraz sole mineralne pobierane z padliny, ekskrementów, lub po prostu z błota. Oligofagiczne gąsienice żerują na roślinach z rodziny bobowatych; zjadają kwiatostany, a potem niedojrzałe nasiona. Gąsienice bywają zawlekane przez mrówki do ich gniazd; są fakultatywnie myrmekofilne
  7. Podobne. Inne modraszki, które stosunkowo łatwo odróżnić po odmiennym układzie plam na spodzie skrzydeł
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler Mariusz Gwardjan
  9. G.alexis w bazie BioMap
  10. G.alexis na Lepiforum

Świętokrzyskie – Gąsienica Fot. Mariusz Gwardjan


avidal

Leave a Reply