Glaucopsyche alexis – Modraszek aleksis

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł samicy brunatny, często z mniej lub bardziej rozległym błękitnym nalotem. Wierzch skrzydeł samca intensywnie niebieski z wąską, brunatna obwódka. Na szarawym spodzie obu par skrzydeł rząd czarnych plamek; plamki na przednim skrzydle wyraźnie większe od plamek na tylnym skrzydle. Plamki na przednim skrzydle ułożone łukowato, nierównolegle do zewnętrznego brzegu skrzydła; plamki znajdujące się bliżej zewnętrznej krawędzi przedniego skrzydła są zwykle większe od plamek bardziej od tej krawędzi oddalonych. Nasada spodu tylnego skrzydła z turkusowym nalotem.

Gl.alexis

Poznań 23.05.2010 Samiec Fot. Andrzej Hańca

G alexis

Poznań 23.05.2010 Fot. Andrzej Hańca

G.alexis

Poznań 23.05.2010 Fot. Andrzej Hańca

Glaucopsyche

Poznań 23.05.2010 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Rzadki. Wykazywany z rozproszonych stanowisk, głównie z wschodniej części kraju. Czerwona Lista kat. VU
  2. Biotop. Ciepłe zarośla ( chętnie śródpolne ), murawy kserotermiczne, skraje lasów, polany, ugory, nasłonecznione stoki, kamieniołomy
  3. Wymiary. Rs 27-36 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar oraz sole mineralne pobierane z padliny, ekskrementów, lub po prostu z błota. Oligofagiczne gąsienice żerują na roślinach z rodziny bobowatych; zjadają kwiatostany, a potem niedojrzałe nasiona. Gąsienice bywają zawlekane przez mrówki do ich gniazd; są fakultatywnie myrmekofilne
  7. Podobne. Inne modraszki, które stosunkowo łatwo odróżnić po odmiennym układzie plam na spodzie skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Andrzej Hańca
  9. G.alexis w bazie BioMap
  10. G.alexis na Lepiforum

Leave a Reply