Apamea lithoxylaea – Sówka drewnica

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła jasnoochrowobiałe z jasnobrązowym, mało kontrastowym deseniem; brązowe plamy przy tylnych krawędziach skrzydeł stosunkowo słabo odseparowane od tła. Gąsienica ochrowoszara, lub zielonkawoszara, czarno plamkowana, z czarna głową i częściowo czarnym segmentem zagłowowym, bardzo trudno odróżnialna od pokrewnych gatunków.

Ap.lithoxylaea

Łódzkie 17.06.2016 Fot. Jacek Nowak

A.lithoxylea

Kamieńczyk 08.07.2016 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Pola, ugory, łąki, polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 43-50 mm
  4. Okres lotu. Od połowy maja do połowy sierpnia
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, łódzkie. Obecna w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na miękkich trawach
  7. Podobne. Najbardziej zbliżoną wyglądem Apamea sublustris można odróżnić m.in. po bardziej kontrastowym, nasyconym brązowym tle i deseniu na przednich skrzydłach, czy zwykle ostrzej odgraniczonym od tła i ciemniejszym brązowym plamom przy tylnych krawędziach skrzydeł
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk Jacek Nowak
  9. A.lithoxylaea w bazie BioMap
  10. A.lithoxylaea na Lepiforum

Rodzaj Apamea - Sówka


avidal

Leave a Reply