Apamea sordens – Sówka perzówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła monotonnie, zwykle naprzemiennie szarobrązowe. Przy nasadzie skrzydła wąska, przecinkowata, skierowana prostopadle do tylnego brzegu skrzydła, czarna plamka. Plamka nerkowata ogół dobrze dostrzegalna, jaśniejsza od tła.

Ap sordens

Łódzkie 10.06.2014 Fot. Jacek Nowak

Ap.sordens.

Łódzkie 03.06.2015 Fot. Jacek Nowak

Ap.sordens

Łódzkie 10.06.2014 Fot. Jacek Nowak

A.sordens

Łódź 28.05.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Polany, łąki, skraje lasów, ugory
  3. Wymiary. Rs 30-42 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Liczne inne sówki, zwykle pozbawione ciemnej, przecinkowatej plamki przy nasadzie skrzydła
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Jacek Nowak
  9. A.sordens w bazie BioMap
  10. A.sordens na Lepiforum

Rodzaj Apamea - Sówka


avidal

Leave a Reply