Calophasia lunula – Nocena księżycówka

Noctuidae – Sówkowate
Latająca również za dnia reprezentantka podrodziny Oncocneminidae. Ubarwiona dość monotonnie, szaro-czarno. Gąsienica żółto-czarna. Na niektórych stronach podawana błędnie pod nazwą rodzajową Nocea.

Widzew 07.08.2010

Łódź – Widzew 07.08.2010

Widzew 07.08.2010

Łódź – Widzew 07.08.2010

Toszek 08.06.2021 Fot. Alfred Błażytko

Widzew 07.08.2010 Obok smuklik z rodzaju Halictus

Łódź – Widzew 07.08.2010 Obok smuklik z rodzaju Halictus

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Brzegi lasów, łąki, parki
  3. Wymiary. 26-32 mm
  4. Okres lotu. Maj- wrzesień. Gąsienice znajdowane od czerwca do września
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na lnicy pospolitej Linaria vulgaris
  7. Podobne. Inne sówki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Alfred Błażytko avidal
  9. C.lunula w bazie BioMap
  10. C.lunula na Lepiforum
Brzeziny 17.07.2010

Brzeziny 17.07.2010

Widzew 19.08.2010

Łódź – Widzew 19.08.2010

Widzew 19.08.2010

Widzew 19.08.2010

Widzew 07.08.2010

Łódź – Widzew 07.08.2010

Widzew 07.08.2010

Łódź – Widzew 07.08.2010

Widzew 07.08.2010

Łódź – Widzew 07.08.2010


avidal

Leave a Reply