Cerastis rubricosa – Rolnica łupkówka

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą mara łupkówka. Tło przednich skrzydeł brązowe, lub szare – regularnie z fioletowym odcieniem. Przepaski poprzeczne wąskie, ciemniejsze od tła. Plamki okrągła i nerkowata o tej samej barwie, co tło, lecz wyraźnie, ciemno obwiedzione. Przy zewnętrznym brzegu przedniego skrzydła 5 brunatnych plamek. Czułki samicy nitkowate, samca krótko grzebykowate. Gąsienica zwykle brązowa z białożółtymi pasami wzdłuż boków ciała; pasy te na ogół zanikają po ostatnim linieniu.

C.rubricosa

Łódź 17.04.2018 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, skraje lasów, polany, ugory, doliny rzeczne, parki, ogrody, mokradła
  3. Wymiary. Rs 31-38 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj. Gąsienice w maju i czerwcu. Zimuje poczwarka w glebie
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice są polifagiczne, żerują na rozmaitych roślinach zielnych (chętnie na przytuliach) oraz na wierzbach
  7. Podobne. Liczne inne sówki, w tym Cerastis leucographa, u której plamki okrągła i nerkowata są silniej kontrastowe, a czułki samce o dłuższych grzebykach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. C.rubricosa w bazie BioMap
  10. C.rubricosa na Lepiforum

avidal

Leave a Reply