Charanyca trigrammica – Światłówka potrójnica

Noctuidae – Sówkowate
Dawniej pod nazwą Meristis trigrammica. Przednie skrzydła szarawe, lub żółtoszare z 3-ema lub 4-ema  poprzecznymi, ciemniejszymi od tła, słabo sfalowanymi liniami. Gąsienica brązowa z czarną głową.

Będzino 09.06.2020 Fot. Augustyna

Łódzki Ogród Botaniczny 12.06.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 12.06.2015

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, ogrody, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 33-37 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na babkach i brodawnikach
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna avidal
  9. Ch. trigrammica w bazie BioMap
  10. Ch. trigrammica na Lepiforum

avidal

Leave a Reply