Chersotis rectangula

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brązowe, niekiedy z miedzistym odcieniem. Plamki czopkowata, nerkowata i okrągła ciemne, jasno obwiedzione; pole między nimi wyraźnie przyciemnione. Plamka nerkowata ze skierowanym ku nasadzie skrzydła odnogą, przez którą często łączy się z plamka okrągłą.

Włochy 24.07.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji
  2. Biotop. Górskie murawy, łąki i polany
  3. Wymiary. Rs 29-37 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce prawdopodobnie nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na bobowatych
  7. Podobne. Liczne inne brązowe sówki różniące się m.in. kształtem plamki nerkowatej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. Ch.rectangula na Lepiforum

Rodzaj Chersotis - Rolnica


avidal

Leave a Reply