Cosmia pyralina – Kresówka gruszówka

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą wojanica gruszówka. Przednie skrzydła zwykle ciemnobrunatne, rdzawobrunatne, lub fioletowobrunatne. Przy zewnętrznym brzegu skrzydła, blisko wierzchołka skrzydła znajduje się biała smuga która wraz z fragmentem przepaski zewnętrznej tworzy dwustronnie dochodzący do krawędzi skrzydła półokrąg. Gąsienica zielona z podłużnymi białymi liniami, biało kropkowana.

C.pyralina

Rezerwat Skorocice 12.06.2018

C.pyralina

Łódź 16.07.2015 Fot Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, polany
  3. Wymiary. Rs 28-34 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – początek września. Gąsienice w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na drzewach i krzewach liściastych; chętnie na lipach, wiązach, wierzbach, dębach, brzozach, topolach, śliwach i innych drzewach owocowych. Czasem pożerają inne gąsienice, w tym te z własnego gatunku
  7. Podobne. Zdecydowanie jaśniejsza Cosmia trapezina
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki avidal
  9. C.pyralina w bazie BioMap
  10. C.pyralina na Lepiforum

avidal

Leave a Reply