Cucullia lactucae – Kapturnica sałatówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła wąskie, popielatoszare ze słabo zarysowanymi cienkimi, ciemnymi smugami. Gąsienica żółta z dużymi czarnymi plamami na każdym segmencie; na każdym segmencie białe pierścienie.

Lutowiska 15.08.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Lutowiska 15.08.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Lutowiska 15.08.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Lutowiska 15.08.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Lutowiska 15.08.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Lutowiska 15.08.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

 1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka
 2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, wydmy nadmorskie; preferuje suche tereny
 3. Wymiary. Rs 44-48 mm
 4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice od lipca do początku września. Zimuje poczwarka
 5. Lokalizacja. Bieszczady. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadka, lub nie ma jej wcale
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na salacie kompasowej i sałacie murowej; także na przenęcie, mleczu, jastrzębcu i sałatniku
 7. Podobne. Inne kapturnice, np. Cucullia umbratica. Cucullia lucifuga rozróżnialna na podstawie budowy kopulatorów. Gąsienica charakterystyczna
 8. Uwagi. Gąsienicę kapturnicy sałatówki obserwował Grzegorz Gierlasiński
 9. C.lactucae w bazie BioMap
 10. C.lactucae na Lepiforum

2 thoughts on “Cucullia lactucae – Kapturnica sałatówka

 1. Znalazłam gąsienicę tego gatunku w Beskidzie Żywieckim (okolice wsi Krzyżówki). Dzięki tej stronie udało mi się ją zidentyfikować. Dziękuję!

Dodaj komentarz