Globia sparganii – Badylica jeżogłówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła kremowożółte, czasem z rdzawym nalotem, czarno kropkowane, zwykle z ciemną, rozmytą smugą biegnąca od nasady do środka tylnego brzegu skrzydła; smuga ta może być częściowo lub sporadycznie całkowicie zredukowana.

G.sparganii

Łódzkie 22.07.2015 Fot. Jacek Nowak

G sparganii

Łódzkie 22.07.2015 Fot. Jacek Nowak

G sparganii

Łódź 06.08.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

G.sparganii

Łódź 06.08.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Lokalnie nierzadka
  2. Biotop. Podmokłe łąki, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 30-42 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pałkach, kosaćcach i jeżogłówkach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Jacek Nowak
  9. G.sparganii na Lepiforum

avidal

Leave a Reply