Hadena albimacula

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła beżowe z silnie kontrastową, białą plamą w polu środkowym i w polu nasadowym. Plamki okrągła i nerkowata śnieżno-białe z beżowym wypełnieniem, czarno obwiedzione. Czarne, wąskie, faliste przepaski poprzeczne biało podkreślone.

Włochy 08.05.2019 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 20.08.2007 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, lokalna
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i naskalne, wapienne zbocza, pastwiska, kamieniołomy
  3. Wymiary. Rs 30-38 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od lipca do września. Zimuje poczwarka w glebie
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce na rozproszonych, nielicznych stanowiskach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują nocą na lepnicach; najchętniej zjadają kwiaty i nasiona, przegryzając w tym celu torebki nasienne
  7. Podobne. Crypsedra gemmea o oliwkowym tle skrzydeł oraz Hadena compta i Hadena confusa, u których białe palmy w polu środkowym rozciągają się w formie przepaski na całą szerokość skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. H.albimacula na Lepiforum

Rodzaj Hadena - Ponocnica


avidal

Leave a Reply