Hadena bicruris/capsincola – Ponocnica/Ponocnica siemienica

Noctuidae – Sówkowate
Dwa bliźniacze gatunki niemożliwe do identyfikacji na fotografiach terenowych i bardzo trudno rozróżnialne nawet z motylem w ręku – jedyną cechą diagnostyczna są rozmiary; rozpiętość skrzydeł u Hadena bicruris jest przeciętnie większa, jednak duże osobniki można wziąć za Hadena capsincola mieszczące się w dolnym zakresie dopuszczalnej rozpiętości skrzydeł. Nie pomaga analiza genitaliów, które nie wykazują znaczących różnic w budowie.
Skrzydła przednie szaroczarne lub szarobrązowe z jasną, zygzakowatą przepaską zewnętrzną. Gąsienica zwykle brązowa z deseniem w kształcie litery „V” na grzbietowej stronie każdego z segmentów ciała.

Włochy 23.04.2020 Fot. Paolo Mazzei

Hadena

Młoszowa 07.10.2009 Fot. Rafał Celadyn

  1. Status. Hadena bicruris raczej rzadka i możliwa do zaobserwowania raczej na zachodzie kraju, Hadena capsincola pospolita, zasiedlająca całą Polskę
  2. Siedlisko. Skraje lasów, parki, ogrody, przydroża i przytorza, ugory
  3. Wymiary. Rs 24-33 (Hadena capsincola), lub 30-40 (Hadena bicruris)
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień, sporadycznie kończą loty w październiku. Gąsienice od lipca do października
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – mazowieckie, małopolskie, łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na roślinach z rodziny goździkowatych
  7. Podobne. Hadena perplexa
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Teresa Stolarczyk Rafał Celadyn
  9. H.bicruris na Lepiforum
  10. H.capsincola na Lepiforum
H. bicruris

Konstancin – Jeziorna 19.07.2009 Fot. Teresa Stolarczyk

Hadena

Łódź – Widzew 22.07.2010

H bicruris

Konstancin – Jeziorna 19.07.2009 Fot. Teresa Stolarczyk


Rodzaj Hadena - Ponocnica


avidal

Leave a Reply