Melanchra persicariae – Piętnówka rdestówka

Noctuidae – Sówkowate
Wcześniej w rodzaju Mamestra. Skrzydło przednie bardzo ciemne, z białą plamką nerkowatą. Gąsienica zielona, lub brązowa.

M.persicariae

Łódzkie 02.07.2013 Fot. Jacek Nowak

M persicariae

Łódzkie 03.07.2015 Fot. Jacek Nowak

M.persicariae

Łódź 13.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, zarośla, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 37-47 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na olszach, wierzbach, czeremchach, malinach, borówkach, pokrzywach
  7. Podobne. Stosunkowo łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Jacek Nowak Jerzy Strzelecki
  9. M.persciariae w bazie BioMap
  10. M.persicariae na Lepiforum
Melanchra.

Będzino 21.09.2019 Fot. Augustyna

Lublinek 25.09.2012

Łódź – Lublinek 25.09.2012

Lublinek 25.09.2012

Łódź – Lublinek 25.09.2012

Lublinek 25.09.2012

Łódź – Lublinek 25.09.2012

Melanchra

Będzino 21.09.2019 Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply