Mesoligia furuncula – Sówka dwubarwka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła przedzielone w połowie długości niemal prostą przepaska poprzeczną – przednia część skrzydła ciemna, brunatna, czasem z rdzawym odcieniem, tylna zwykle znacznie jaśniejsza, od szarawobiałej po jasnobrązową; ubarwienie przedniej i tylnej części skrzydeł często wręcz kontrastowe (forma barwna bicoloria). Tylne krawędzie przednich skrzydeł przyciemnione  w mniejszym lub większym stopniu.

M.furuncula

Warszawa 10.08.2015 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, polany, wydmy nadmorskie, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 22-28 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach, głównie nocą
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna, mimo to można ją pomylić z gatunkami z rodzaju Oligia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk Jacek Nowak
  9. M.furuncula w bazie BioMap
  10. M.furuncula na Lepiforum
M.furuncula

Łódzkie 12.08.2016 Fot. Jacek Nowak

M.furuncula.

Łódzkie 12.08.2016 Fot. Jacek Nowak

M furuncula

Łódzkie 12.08.2016 Fot. Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply