Orthosia opima – Przegibka okazała

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szarawe z brunatnym polem środkowym. Plamka nerkowata jednobarwna, jasno obwiedziona. Przepaska zewnętrzna relatywnie prosta, jednolicie ubarwiona i wyraźna, złotawo rozjaśniona od zewnątrz. Gąsienica o zielonych bokach ciała i zwykle ciemniejszym, brunatnofioletowym grzbiecie (choć zdarzają się osobniki o zielonym grzbiecie).

O.opima

Łódź 17.04.2018 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlona, lecz raczej lokalna
  2. Biotop. Polany w wilgotnych lasach, torfowiska, mokradła
  3. Wymiary. Rs 34-40 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj. Gąsienice w maju i czerwcu. Zimuje poczwarka w glebie
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Polifagiczne gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych, oraz na wrzosach, koniczynach i borówkach
  7. Podobne. Przede wszystkim Orthosia incerta, u której plamka nerkowata jest dwubarwna, a przepaska zewnętrzna silniej sfalowana; także inne szare sówki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. O.opima w bazie BioMap
  10. O.opima na Lepiforum

Rodzaj Orthosia - Przegibka


avidal

Leave a Reply