Tholera cespitis – Splotka czernica

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą piętnówka murawianka. Przednie skrzydła ciemne, brunatnoczarne. Przepaski ograniczające pole środkowe cienkie, czarne. Zewnętrzna przepaska falista jaśniejsza od tła. Plamki nerkowata i okrągła jasno obwiedzione. Gąsienica masywna, szaroczarna z jasnymi liniami wzdłuż ciała.

Th.despicis

Łódzkie 20.08.2012 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Pospolita
 2. Biotop. Otwarte tereny trawiaste, skraje lasów, kwietne łąki, murawy, ugory, ogrody, parki
 3. Wymiary. Rs 32-41 mm
 4. Okres lotu. Sierpień – październik. Zimuje gąsienica
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują nocą na rozmaitych trawach
 7. Podobne. Liczne inne sówki, np. rzadka Mniotype bathensis
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
 9. T.cespitis w bazie BioMap
 10. T.cespitis na Lepiforum
 11. Wymowa: tolera cespitis

avidal

Leave a Reply