Gluphisia crenata – Karbica prążkówka

Notodontidae – Garbatkowate
Znana też jako garbatka karbica. Przednie skrzydła szare, brunatne lub niemal czarne. Przepaski poprzeczne cienkie, czarne; przepaska nasadowa silnie zygzakowata, przepaski środkowa i zewnętrzna faliste, ograniczające pole środkowe, które często jest jaśniejsze od reszty skrzydła. Pole środkowe szersze przy przednim, niż tylnym brzegu skrzydła, z jasną, rozmyta, małą plamką po środku. Gąsienica skąpo owłosiona, intensywnie zielona z parą białożółtych pasów wzdłuż ciała, które mogą się zlewać w jasną smugę grzbietową; u gąsienicy ostatniego stadium na grzbiecie zwykle widoczne są karminowe plamy.

Szwajcaria 11.07.2012 Fot. Heiner Ziegler

Gl.crenata

Zachodniopomorskie 30.06.2019 ♀ Fot. Augustyna

G.crenata

Zachodniopomorskie 30.06.2019 ♀ Fot. Augustyna

  1. Status. Nieliczna, choć szeroko rozsiedlona
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla, doliny rzeczne, aleje topolowe
  3. Wymiary. Rs 25-39 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do września. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Polska – zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na topolach, w tym na osikach
  7. Podobne. Liczne inne podobnie ubarwione motyle nocne, w tym sówki Noctuidae – mimo to przy uważnej analizie identyfikacja jak najbardziej możliwa na fotografiach terenowych. Gąsienica charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Heiner Ziegler
  9. G.crenata w bazie BioMap
  10. G.crenata na Lepiforum

Będzino 27.06.2022 ♂ Fot. Augustyna

Będzino 27.06.2022 ♂ Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply