Gluphisia crenata – Karbica prążkówka

Notodontidae – Garbatkowate
Znana też jako garbatka karbica. Przednie skrzydła szare, brunatne, lub niemal czarne. Przepaski poprzeczne cienkie, czarne; przepaska nasadowa silnie zygzakowata, przepaski środkowa i zewnętrzna faliste, ograniczające pole środkowe, które często jest jaśniejsze od reszty skrzydła. Pole środkowe szersze przy przednim, niż tylnym brzegu skrzydła, z jasną, rozmyta, małą plamką po środku. Gąsienica skąpo owłosiona, intensywnie zielona z parą białożółtych pasów wzdłuż ciała, które mogą się zlewać w jasną smugę grzbietową; u gąsienicy ostatniego stadium na grzbiecie zwykle widoczne są karminowe plamy.

Gl.crenata

Zachodniopomorskie 30.06.2019 Fot. Augustyna

G.crenata

Zachodniopomorskie 30.06.2019 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Nieliczna, choć szeroko rozsiedlona
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, doliny rzeczne, aleje topolowe
  3. Wymiary. Rs 25-39 mm
  4. Czas lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do września. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na topolach, w tym na osikach
  7. Podobne. Liczne inne podobnie ubarwione motyle nocne, w tym sówki Noctuidae – mimo to przy uważnej analizie identyfikacja jak najbardziej możliwa na fotografiach terenowych. Gąsienica charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Augustyna
  9. G.crenata w bazie BioMap
  10. G.crenata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply