Odontosia carmelita – Węgielka karmelitanka

Notodontidae – Garbatkowate
Przednie skrzydło jednolicie szarobrunatne z wyraźnym, ciemniejszym od tła użyłkowaniem i dwiema jasnymi, małymi plamkami przy przednim brzegu, plamka leżąca bliżej wierzchołka skrzydła wyraźnie większa. Gąsienica zielona z jasną linią wzdłuż boku ciała.

O.carmelita

Dolina Grabi 30.04.2010 Fot Jacek Nowak

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, lokalnie wręcz bardzo rzadka, podczas gdy na innych stanowiskach bywa regularnie obserwowana, zwykle w niewielkiej liczbie osobników
  2. Biotop. Lasy, parki, zagajniki brzozowe, ogrody
  3. Wymiary. Rs 38-48 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień i maj. Gąsienice w maju i czerwcu. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie – PK Międzyrzecza Warty i Widawki
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na brzozach, okazjonalnie na olszach
  7. Podobne. Nieco podobna jest Odontosia sieversii
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. O.carmelita w bazie BioMap
  10. O.carmelita na Lepiforum

avidal

Leave a Reply