Erebia epiphron – Górówka epifron

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia powierzchnia skrzydeł ciemnobrunatna z pomarańczową przepaską zewnętrzną utworzoną z plamek wypełnionych czarnymi kropkami; przepaska na tylnym skrzydle może zanikać. Przepaska na spodzie tylnego skrzydła zredukowana do izolowanych pomarańczowych plamek lub brak takiej przepaski.

Szwajcaria 26.07.2009 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 27.07.2008 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 26.07.2008 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 15.08.2009 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Gatunek, ograniczony do Tatr i Karkonoszów VU
  2. Biotop. Górskie łąki i polany powyżej piętra lasu
  3. Wymiary. Rs 30-34 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Alpy
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić ją z Erebia sudetica i Erebia manto (przepaska na spodzie tylnego skrzydła wyraźna u obu gatunków)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. E.epiphron na Lepiforum

Rodzaj Erebia - Górówka


avidal

Leave a Reply