Ypsolopha chazariella

Ypsolophidae
Głaszczki i głowa szare. Przednie skrzydła szare, lub szarobrązowe z drobnym, nieregularnie rozrzuconym czarnym plamkowaniem. Czułki dwubarwne.

Y.chazariella

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2014 Osobnik uśpiony Fot. Jacek Nowak

Y chazariella

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Rzadki, znany z jednego tylko stanowiska w Polsce (dane na 2017 rok)
  2. Biotop. Parki, ogrody i aleje z rośliną żywicielską – klonem tatarskim
  3. Wymiary. Rs 16-18 mm
  4. Okres lotu. Szczyt pojawu przypada na drugą połowę czerwca; wg innych źródeł aktywny głównie w lipcu i sierpniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie – ogród botaniczny. Po raz pierwszy odnaleziony w 2014 roku
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach klonu Acer tataricum
  7. Podobne. Gatunek nietrudno pomylić z Ypsolopha coriacella
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Stefan Sobczak. Autor fotografii – Jacek Nowak
1

Łódzki Ogród Botaniczny 03.05.2014 Poczwarka w oprzędzie Fot. Jacek Nowak

Ypsolopha.

Łódzki Ogród Botaniczny 03.05.2014 Poczwarka w oprzędzie Fot. Jacek Nowak

Yps. chazariella

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2014 Egzuwium Fot. Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply