Geina didactyla

Pterophoridae – Piórolotkowate
Skrzydła brązowe z białymi przepaskami. Na trzecim piórku drugiej pary skrzydeł znajduje się plamka z czarnych łusek o kształcie charakterystycznym dla gatunku. Odwłok brązowo i biało plamkowany.

G.didactyla

Łódzkie 20.06.2013 Fot. Jacek Nowak

Łódź – BRUS 26.07.2020

Łódź – BRUS 26.07.2020

G.didactyla

Łódź 28.06.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Wilgotne polany w lasach łęgowych, podmokłe łąki, doliny rzeczne, wydmy nadmorskie
  3. Wymiary. Rs 17-23 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na kuklikach zwisłych, wilżynach i pięciornikach; chętnie zjadają pąki
  7. Podobne. Liczne inne piórolotki z rodzajów Oxyptilus, Crombrugghia, Capperia i Buckleria, które różnią się kształtem plamki na trzecim piórku i kształtem odwłoka samca – wskazane opatrzenie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak Jerzy Strzelecki avidal
  9. G.didactyla w bazie BioMap
  10. G.didactyla na Lepiforum
G.didactyla wing

Skrzydło Fot. Jacek Nowak

Łódź – Dolina Olechówki 27.06.2021


avidal

Leave a Reply