Acrobasis advenella

Pyralidae – Omacnicowate
Poprzednio w rodzaju Trachycera. Przednie skrzydła wielobarwne, ciemniejsze w części nasadowej ograniczonej z tyłu rozmytą, czarnobrunatnobiała poprzeczną smugą. Wierzch głowy rdzawobrunatny. Gąsienice intensywnie zielona z dwiema podłużnymi, wiśniowobordowymi liniami grzbietowymi, które często zanikają w tylnej części ciała.

T.advenella

Łódzkie 27.07.2016 Fot. Jacek Nowak

Trachycera

Łódzkie 27.07.2016 Fot. Jacek Nowak

A advenella

Łódź 25.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

A.advenella

Łódź 25.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Pospolity, liczny
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, parki, ogrody, tereny ruderalne, zarośla, sady, cmentarze
  3. Wymiary. Rs 17-24 mm
  4. Okres lotu. Lipiec i sierpień. Gąsienice w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach głogów, aronii, grusz i jarząbów; zapewne lista ta nie jest kompletna
  7. Podobne. Acrobasis suavella i Acrobasis marmorea, oraz Phycita roborella
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Jacek Nowak
  9. A.advenella w bazie BioMap
  10. A.advenella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply