Blastobasis glandulella

Blastobasidae
Przednie skrzydła szare, rzadziej jasnobrunatne. Pole nasadowe ograniczone zygzakowatą, jaśniejszą od tła przepaską poprzeczną. W srodkowej i tylnej części skrzydeł występują ciemne, okrągłe plamki, które mogą zanikać.

Chociszewo 02.07.2019 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Gatunek inwazyjny, zawleczony do Europy z Ameryki Północnej. Po raz pierwszy stwierdzony w Chorwacji w 1908 roku. W Polsce wciąż rzadki i sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, parki, ogrody, tereny ruderalne, zarośla, sady, cmentarze
  3. Wymiary. Rs 15-25 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach dębów i kasztanów
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorka obserwacji –Lucyna Bugiera
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Marek Hołowiński
  10. B.glanduella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply