Proserpinus proserpina – Postojak wiesiołkowiec

Sphingidae – Zawisakowate
Skrzydła przednie zielonooliwkowe z szeroką ciemną przepaską, z powycinaną zewnętrzna krawędzią. Skrzydła tylne żółte z czarną obwódką. Gąsienica zielona, zielonoszara, lub brązowa z ciemnymi oczkami po bokach, bez kolca; w tylnej części ciała różowy, lub żółty wzgórek z ciemnym oczkiem.

P.proserpina

Łódź 13.06.2017 Fot. Jerzy Strzelecki

P proserpina

Łódź 13.06.2017 Fot. Jerzy Strzelecki

Pr.proserpina

Łódź 13.06.2017 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Rzadki, liczniejszy na południu kraju. Czerwona Księga kategoria LR. Gatunek chroniony
  2. Biotop. Suche skraje lasów, ugory, łąki i przydroża – ale także tereny wilgotne z wierzbownicami
  3. Wymiary. Długość ciała 19-24 mm. Rs 37-42 mm
  4. Czas lotu. Maj i czerwiec. Gąsienice w lipcu i w sierpniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wierzbownicach, wiesiołkach i krwawnicach
  7. Podobne. Stosunkowo łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Imago obserwował Jerzy Strzelecki
  9. P.proserpina w bazie BioMap
  10. P.proserpina na Lepiforum
P.proserpina

Łódź 08.07.2016 Fot. Jacek Nowak

Widzew 17.07.2010

Łódź – Widzew 17.07.2010

Widzew 17.07.2010

Łódź – Widzew 17.07.2010

Widzew 17.07.2010

Łódź – Widzew 17.07.2010

Widzew 17.07.2010

Łódź – Widzew 17.07.2010


avidal

Leave a Reply