Acleris bergmanniana

Tortricidae – Zwójkowate
Na złocistożółtym tle przednich skrzydeł wyraźnie zaznaczone cztery szarosrebrnoniebieskie przepaski poprzeczne  i dwie małe owalne plamki z wzniesionych czarnych łusek. Gąsienica żółta z czarną głową.

A.bergmannia

Łódź 19.06.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Nierzadka, lecz nieregularnie obserwowana
  2. Biotop. Parki, ogrody, polany, zarośla, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 10-17 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec. Gąsienice od końca kwietnia do początku czerwca
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm.  Nektar. Gąsienice żerują na różach i szakłakach; zjadają liście i pąki
  7. Podobne. Nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. A.bergmanniana w bazie BioMap
  10. A.bergmanniana  na Lepiforum

Rodzaj Acleris


avidal

Leave a Reply