Cochylis posterana – Pańdrożyca ostrożenióweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła białe, lub kremowożółte z szaroczarno przyciemnionym zewnętrznym brzegiem skrzydła, łącznie z wierzchołkiem; także w połowie długości skrzydła dwie ciemne plamy, z których większa dochodzi do tylnego brzegu skrzydła, a mniejsza styka się z brzegiem przednim. Pole nasadowe jasne, pozbawione wyraźnego przyciemnienia. Głowa biała.

Coc.posterana

Łódzkie 29.05.2013 Fot. Jacek Nowak

Coch.posterana

Łódzkie 16.07.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, przydroża i przytorza, ugory, ogrody, zarośla, łąki
  3. Wymiary. Rs 10-17 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień/maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na ostach i ostrożeniach oraz na chabrach; zjadają głównie pączki kwiatowe, nasiona i owoce
  7. Podobne. Liczne inne zwójki, zwłaszcza z rodzaju Cochylis – i tak u Cochylis atricapitana głowa jest czarna, a wierzchołki przednich skrzydeł Cochylis pallidana są jaśniejsze. U Cochylis dubitana pole nasadowe na przednich skrzydłach jest zwykle przyciemnione, podobnie jak u dwóch ww. gatunków. Najłatwiej pomylić ją z Cochylis hybridella
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. C.posterana w bazie BioMap
  10. C.posterana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply