Cochylis posterana – Pańdrożyca ostrożenióweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła białe lub kremowożółte z szaroczarno przyciemnionym zewnętrznym brzegiem skrzydła, łącznie z wierzchołkiem; także w połowie długości skrzydła dwie ciemne plamy, z których większa dochodzi do tylnego brzegu skrzydła, a mniejsza styka się z brzegiem przednim. Pole nasadowe jasne, pozbawione wyraźnego przyciemnienia. Głowa biała.

Coc.posterana

Łódzkie 29.05.2013 Fot. Jacek Nowak

Chociszewo 01.07.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 01.07.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 01.07.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Coch.posterana

Łódzkie 16.07.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Skraje lasów i leśne polany, przydroża i przytorza, ugory, ogrody, zarośla, łąki
  3. Wymiary. Rs 10-17 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień/maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na ostach i ostrożeniach oraz na chabrach; zjadają głównie pączki kwiatowe, nasiona i owoce
  7. Podobne. Liczne inne zwójki, zwłaszcza z rodzaju Cochylis – i tak u Cochylis atricapitana głowa jest czarna, a wierzchołki przednich skrzydeł Cochylis pallidana są jaśniejsze. U Cochylis dubitana pole nasadowe na przednich skrzydłach jest zwykle przyciemnione, podobnie jak u dwóch ww. gatunków. Najłatwiej pomylić ją z Cochylis hybridella
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Lucyna Bugiera
  9. C.posterana w bazie BioMap
  10. C.posterana na Lepiforum

Rodzaj Cochylis - Pańdrożyca


avidal

Leave a Reply